INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 
 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowy została zatrudniona 
Pani Anna Babul zamieszkała w Giżycku.