Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku, działając zgodnie
z art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty budowlanej
polegających na budowie budynku biurowego z zapleczem i garażami wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczna w Giżycku na działce nr 337/13, m. Giżycko, Gmina Giżycko
, post. Nr
02/2020.

Modyfikacja zapisów SIWZ w postępowaniu

Modyfikacja zapisów SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku biurowego z zapleczem i garażami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku na działce nr 337/13, m. Giżycko, Gmina Giżycko, post. 02/2020

Załączniki:
Pobierz plik (modyfikacja SIWZ.pdf)modyfikacja SIWZ.pdf[ ]208 Kb

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu: INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 774806-N-2020
Data: 30/12/2020

Załączniki:
Pobierz plik (zmiana ogłoszenia.pdf)zmiana ogłoszenia.pdf[ ]369 Kb

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku na działce nr 337/13, m. Giżycko, Gmina Giżycko.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Budowa budynku biurowego z zapleczem i garażami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku na działce nr 337/13, m. Giżycko, Gmina Giżycko.

specyfikacje do pobrania: link

Dodatkowe informacje